Vimexx Facebook

Wat is een HTTP response status code?

Bijgewerkt op 10-06-2024

Een HTTP response status code is een code welke wordt terug gestuurd wanneer er een HTTP aanvraag gedaan is. Een HTTP aanvraag kan bijvoorbeeld zijn iemand die een website bezoekt.

Bij het ophalen van de website wordt er dus een HTTP response status code mee terug gestuurd. Maar wat houden die HTTP response status codes precies in? Wij leggen de meest voorkomende HTTP response status codes voor je uit!

HTTP response status code Betekenis
200 De code betekent "200 OK". De HTTP aanvraag is succesvol verwerkt. De informatie die terug gestuurd wordt is echter wel afhankelijk van de manier waarop de aanvraag gedaan is.
301 De code betekent "301 Moved Permanently". De aanvraag heeft permanent een nieuwe locatie toegewezen gekregen. Zodoende wordt de aanvrager doorverwezen naar de nieuwe locatie. Voor zoekmachines is het aangeraden om deze status code te gebruiken om door te verwijzen naar een andere locatie. Wil je weten hoe je zelf een 301 redirect/doorverwijzing kunt instellen? Lees dan een van de volgende handleidingen: Hoe maak ik een redirect (doorverwijzing) via het klantenpaneel? of Hoe maak ik een redirect (doorverwijzing) via DirectAdmin?
302 De code betekent "302 Found". Dit houd in dat de aanvraag tijdelijk doorgezet wordt naar een andere locatie. Het verschil ten opzichte van een 301 is dat je nu de keuze hebt of je door wilt gaan met de doorverwijzing. Het is niet verplicht.
304 De code betekent "304 Not modified". Dit houdt in dat de opgevraagde pagina niet meer gewijzigd is sinds het laatste verzoek. Wanneer je deze melding ontvangt zal de inhoud van de pagina niet weergegeven worden. De server dient dusdanig geconfigureerd te worden dat deze reactie wordt terug gestuurd wanneer een pagina niet veranderd is sinds het vorige verzoek. Dit is een manier om bandbreedte en overhead te besparen. De server kan aan de internet browser of zoekmachine doorgeven dat de pagina niet gewijzigd is sinds de laatste keer dat het bezocht is.
307 De code betekent "307 Temporary Redirect". De server geeft op dit moment een pagina weer van een andere locatie in plaats van de opgevraagde locatie. De aanvrager dient nog steeds de oorspronkelijke locatie te gebruiken voor verdere aanvragen in te toekomst.
400 De code betekent "400 Bad Request". Er wordt aangegeven dat de gegeven aanvraag niet goed verwerkt kan worden. Dit kan komen door programmeer problemen of fouten. Wil je weten hoe je dit kunt oplossen? Kijk dan naar de handleiding Wat is een 400 error?.
401 De code betekent "401 Unauthorized". Er kan geen toegang verleend worden tot de opgevraagde locatie/pagina. Het verzoek moet geverifieerd worden. Vaak gaat dit gepaard met de vraag om in te loggen met correcte gegeven. Krijg je ongewenst deze melding op je site? Lees in "Wat is een 401 error?" hoe je het probleem eventueel kunt oplossen!
403 De code betekent "403 Forbidden". Toegang tot de opgegeven locatie wordt tegengehouden. Dit kan komen doordat er geen index of website aanwezig is. Krijg je deze foutmelding en weet je niet hoe dit op te lossen is? Kijk dan naar de volgende handleiding Hoe los je een Error 403 forbidden op?.
404 De code betekent "404 Not Found". De opgevraagde locatie/pagina is niet gevonden. Er is niet aangegeven of de betreffende situatie permanent of tijdelijk is. Mocht de betreffende situatie niet meer mogelijk zijn dan zou er gebruik gemaakt moeten worden van een Http response status code 410. Krijg je steeds een 404 melding en wil je deze oplossen? Dan kun je wellicht wat met de handleiding Wat is een 404 error?.
410 De code betekent "410 Gone". Dit houdt in dat de opgegeven locatie/url niet meer aanwezig en beschikbaar is op de server. Er is daarnaast geen doorverwijzing bekend voor de opgegeven aanvraag. Deze HTTP response status code lijkt op de HTTP response status code 404, echter wordt de HTTP response status code 410 gebruikt wanneer de opgevraagde locatie/url niet meer bestaan.
500 De code betekent "500 Internal Server Error". Wanneer je deze melding krijgt, gaat er iets mis in de website. De server krijgt een aanvraag welke niet verwerkt kan worden. Dit komt vaak door problemen in de website zelf. Krijg je deze melding maar weet je niet hoe dit op te lossen is? Dan kun je wellicht wat met het artikel Hoe los ik Internal server error 500 op?.
501 De code betekent "501 Not Implemented". Deze melding kan naar voren komen wanneer de server niet beschikt over een benodigde functionaliteit om de aanvraag te kunnen verwerken. Deze melding kan soms veroorzaakt worden wanneer er vanuit de internetbrowser of de aanvrager een verkeerde aanvraag gedaan wordt. Dit kan gebeuren doordat er door browser cache of een andere cache een conflict veroorzaakt in je aanvraag. Mocht je deze foutmelding krijgen dan kun je het vaak oplossen door de pagina opnieuw te laden. Mocht dit niet baten dan kun je een poging doen tot het leeg halen van je browser cache. Dat kan je doen aan de hand van de handleiding Hoe kan ik de browser cache en DNS cache legen?.
503 De code betekent "503 Service Unavailable". Wanneer je deze melding krijgt is het voor de server niet mogelijk om de aanvraag te kunnen verwerken. Dit kan vaak voorkomen door overbelasting of onderhoudswerkzaamheden. De betreffende melding is vaak tijdelijk. Het kan ook voorkomen doordat je op je toegewezen resource limieten bent gekomen. Het systeem zal jouw hosting dan tegen houden zodat je niet de gehele server kunt overbelasten. Meer informatie over een 503 status code en hoe je het kunt oplossen vind je in de handleiding "Wat is een 503 error en hoe los ik dit op?"
508 De code betekent "508 Loop Detected". Deze HTTP response status code gaat vaak gepaard met de HTTP response status code 503. Het geeft aan dat er een "loop" in het systeem zit. Dit houdt vaak in dat er een proces of een aantal processen zijn die oneindig door blijven gaan. Hierdoor kan je ook tegen je resource limieten aankomen en kun je ook de HTTP response status code 503 krijgen.

Voor vragen kan je natuurlijk altijd terecht op onze support kanalen, dan helpen we je graag verder met je vraag!

Heeft deze handleiding je goed geholpen?
- 5 van 5 sterren -