Vimexx Facebook

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tegenwoordig zie je dat steeds meer bedrijven zich richten op duurzaamheid en rekening houden met de natuur. Ook bij Vimexx vinden wij deze onderwerpen erg belangrijk en hier houden wij dan ook op verschillende manieren rekening mee. Wij geloven namelijk dat het voor bedrijven minstens zo belangrijk is als voor de consument, om verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van onze wereld. Wij hopen zo een steentje bij te kunnen dragen aan een leefbare toekomst!

Wat we allereerst belangrijk vinden te vermelden, is dat we onze servers in een datacentrum van BIT hebben staan. BIT is een bedrijf dat (los van ons) zelf ook veel doet aan een maatschappelijk verantwoorde werkwijze! Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je meer lezen over onze infrastructuur, waar we graag dieper op in gaan!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Buiten de invloed die wij op het milieu hebben, doen we ook ons best om op een menswaardige manier met de medemens om te gaan. Zo proberen we ons klantcontact altijd onbeladen en sociaal te houden, zijn we transparant in onze aanpak en de gebeurtenissen binnen het bedrijf en spelen we niet zomaar je gegevens door aan derden.

Bovendien steunen we verschillende goede doelen en steunen we graag stichtingen of verenigingen door middel van sponsoring.

Natuur en Milieu (Groen)

Aangezien het welzijn van de natuur veel in opspraak is de laatste jaren, hoofdzakelijk wegens de grootse gevolgen van de klimaatverandering, houden wij op meerdere manieren rekening met het milieu.

Niet alleen ons datacentrum is voorzien van groene stroom, maar ook in onze kantoren gebruiken wij slechts groene stroom. Omdat voor het draaiend houden van onze servers nu eenmaal stroom nodig is, vinden wij het erg belangrijk dat de stroom die we hiervoor gebruiken duurzaam is en niet meer impact heeft op het klimaat dan strict noodzakelijk is.

Naast de herkomst van de energie die we gebruiken, letten we er ook op dat we niet zomaar onze oude apparatuur weggooien. Hardware die we niet meer gebruiken wordt altijd gerecycled, zodat er niets onnodig verspild wordt.

Tot slot zijn we ook nog sponsor van verschillende groene doelen, omdat we vinden dat een groen doel net zo belangrijk is als een goed doel!

Menselijk

In het hedendaagse digitale tijdperk zien we steeds meer hoe de mens lijkt te vergeten hoe belangrijk goede sociale contacten zijn. Gelukkig zijn wij dit niet vergeten en we doen dan ook altijd ons best om op een respectvolle manier met de medemens om te gaan. We zijn namelijk van mening dat ieder mens gelijkwaardig is en ook zo behandeld hoort te worden. Dat is prettiger voor iedereen!

We merken dan ook vaak dat een positieve benadering resulteert in een aangename respons en houden op deze manier veelal de communicatie plezierig.

Naast de ongedwongen toenadering die wij hoog in het vaandel hebben, hechten we ook veel waarde aan transparantie. Zo houden we onze klanten altijd op de hoogte van bijzonderheden, zoals onderhoud, maar communiceren we ook eventuele problemen zo snel mogelijk door naar buiten, zodat men niet in het donker zit.

Dit doen we langs verschillende social media platformen, maar ook langs onze status pagina. Hier kan iedereen zich tevens op abonneren, om altijd op de hoogte te zijn van mogelijke voorvallen.

In tegenstelling tot de algemene zaken, waarover we altijd open zijn, hanteren we met sommige onderwerpen juist een gesloten beleid. Hiermee doelen we natuurlijk op de privacy van onze klanten! We vinden het heel belangrijk dat je de gegevens die je met ons deelt echt enkel met ons deelt en spelen dus niet zomaar je gegevens door aan derden. Ons privacy beleid is erg strikt, omdat we vinden dat men met een goed gevoel klant bij ons moet kunnen zijn.

Goede Doelen

Tot slot geloven wij dat er naast investeren in onze eigen groei ook zeker geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de maatschappij. We steunen daarom meerdere goede doelen, waarmee we een bijdrage willen leveren aan een optimistisch wereldbeeld voor onze generatie, maar zeker ook voor de toekomstige generaties!

Ambassadeurs

Als blijk van waardering voor iedereen die ons helpt in ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, hebben we hieronder een lijst samengesteld van personen en bedrijven die hierin een grote rol spelen. Wij zien hen als ambassadeurs voor onze handelswijze:

Deze lijst is op willekeurige volgorde. Het is dus niet zo dat wie hoger staat ook een grotere rol speelt. Als je niet op deze lijst staat, maar wel vindt dat je een belangrijke rol vervult in ons maatschappelijk verantwoorde bestaan, dan horen we het natuurlijk graag! Open dan even een ticket bij onze helpdesk of stuur een mailtje naar onze support (support@vimexx.nl) waarin je laat weten dat je graag aan deze lijst toegevoegd wordt en waarom we je hieraan zouden moeten toevoegen!

- 5 van 5 sterren -