Vimexx Facebook

De Notice and Takedown procedure

Bijgewerkt op 19-08-2022

Onze diensten stellen klanten in staat om content beschikbaar te maken, bijvoorbeeld websites met daarop afbeeldingen, teksten en/of video's. Wij hebben geen directe invloed op de content die onze klanten uploaden.

Om die reden kan het voorkomen dat dergelijke content niet helemaal in overeenstemming is met bepaalde normen en deze kan in uitzonderlijke gevallen zelfs onmiskenbaar onrechtmatig zijn. Mocht dit onverhoopt het geval zijn dan zul je hiervoor allereerst contact op moeten nemen met de partij die het meeste invloed heeft op het verwijderen van deze content.

Dit zijn in volgorde van de meeste invloed:

  • De persoon of organisatie welke de content heeft geplaatst
  • De beheerder van de website
  • De domeinnaamhouder
  • De hostingprovider
  • De registrar van de domeinnaam

Notice and Takedown-procedure

Het kan zijn dat het niet lukt om tot een oplossing te komen met de beheerder van de website, de domeinnaamhouder of met de persoon of organisatie welke de content heeft geplaatst. In dat geval kun je bij ons een verzoek indienen om de Notice en Takedown-procedure uit te voeren.

De Notice en Takedown-procedure wordt gestart door een verzoek (notice) daartoe en kan na vaststelling van onmiskenbare onrechtmatigheid in sommige gevallen leiden tot het ontoegankelijk maken van de bewuste content (takedown). Het verzoek kun je indienen  via een e-mail gericht aan support@vimexx.nl

Voor het goed en zorgvuldig uitvoeren van deze procedure is het wel van belang dat je ons daarvoor voldoende informatie dan wel bewijsmateriaal aanlevert. Geef onder meer aan waar de content zich precies bevindt, bijvoorbeeld door het aanleveren van directe URL's en/of IP-adressen, en waarom deze onmiskenbaar onrechtmatig zou zijn.

Onmiskenbaar betekent dat er zonder twijfel voor ons moet komen vast te staan dat de content onrechtmatig is. Dit kun je aantonen door bijvoorbeeld bronbestanden toe te sturen of andere documenten op basis waarvan je kunt aantonen een bepaald recht te hebben waarop inbreuk wordt gemaakt. Ook is het van belang dat je, waar mogelijk, aantoont dat de persoon of organisatie die de content heeft geopenbaard dat niet mocht doen.

Daarnaast vragen we je om informatie aan te leveren over de pogingen om contact op te nemen met de persoon of organisatie welke de content heeft geplaatst, de beheerder van de website of de domeinnaamhouder. Daarbij vernemen we ook graag de reactie van die personen of organisaties en waarom het contact met hen niet tot een oplossing heeft geleid.


Opvolging Notice and Takedown

Na ontvangst van alle informatie zullen wij in vrijwel alle gevallen contact opnemen met onze klant met de vraag te reageren op jouw verzoek. Wij geven onze klant een redelijke termijn waarbinnen we een reactie verwachten. Die termijn is afhankelijk van het soort content, maar is maximaal één week.

Na de reactie van onze klant besluiten we of we de volgende stap uitvoeren in het kader van de Notice en Takedown-procedure. Wij kijken daarvoor onder meer of er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Mocht dat het geval zijn dan zullen we de toegang tot de content onmogelijk maken. Wij stellen uiteraard zowel jou als onze klant op de hoogte van alle beslissingen die wij in dat kader maken.

Heeft deze handleiding je goed geholpen?
- 5 van 5 sterren -