14-12-2023 10:59

Hallo,

Naar aanleiding van de recente storing bij MySQL web0158, heb ik een vraag over de opzet van jullie MySQL-omgeving.

Is er binnen jullie infrastructuur gebruikgemaakt van MySQL-clusters? Gezien de mogelijkheid van datacorruptie - iets wat altijd kan gebeuren en vaak gepaard gaat met dataverlies - ben ik bezorgd over de impact van een storing. Het feit dat één server een complete uitval kan veroorzaken, roept bij mij vragen op over de robuustheid van het systeem.

Aanvullend hierop ben ik benieuwd hoe jullie omgeving zich verhoudt tot de principes van de CAP-theorie (Consistency, Availability, Partition Tolerance). Deze theorie stelt dat in een gedistribueerd computersysteem slechts twee van de drie eigenschappen volledig gegarandeerd kunnen worden. In het geval van een MySQL-cluster zou ik graag willen weten welke twee van de drie CAP-eigenschappen prioriteit hebben in jullie setup en hoe dit bijdraagt aan de betrouwbaarheid van het systeem, vooral in het licht van recente storingen.