08-04-2022 16:10

Sommige ontvangers van mijn email geven aan dat dit van een merkwaardig adres komt. Ik stuur de email gewoon via mijn eigen emailadres maar de ontvanger ziet xxx@pmg01.zcs.nl

Dit gebeurt bijv als ik mensen een outlookuitnodiging stuur.

Wat kan ik doen om dit te voorkomen?